SMART UNIVERCITY 2025

SMART UNIVERCITY proposa un repte per a tota la UPC de cara al 2025

OFERIR SERVEIS DE VALOR PER L’USUARI AMB ÚS INTEL·LIGENT DE LA TECNOLOGIA I DE L’ORGANITZACIÓ

La UPC ofereix serveis a l’estudiantat i la societat, per tant, el repte de la UPC és Oferir serveis de valor per a l’estudiantat i la societat amb ús intel·ligent de la tecnologia i de l’organització.

El primer repte de la UPC és orientar-se als serveis que no cal confondre amb els «serveis UPC».

És a dir, cal prendre els serveis en tot el seu recorregut des de la necessitat de l’usuari, fins que ens troba, li oferim el servei, el gaudeix i el que passa després del servei (tot això pot involucrar un munt de «serveis UPC»).

En aquesta visió, són necessaris els «serveis UPC»?

La forma d’organitzar-se de la UPC i les seves necessitats és un dels factors a l’hora de decidir com han de ser els seus serveis però no és la únic que decideix.

Com diu el repte de la SMART UNIVERCITY: oferir serveis de valor per l’(1) usuari amb ús intel·ligent de la (2) tecnologia i de (3) l’organització.

Així són 3 els factors a l’hora d’oferir un servei de valor per l’usuari estudiantat i societat:

  1. USUARI: Els serveis s’han d’oferir sempre pensant en l’usuari que l’usarà (en el nostre cas, estudiantat i societat).
  2. TECNOLOGIA: Els serveis han de fer un ús de la tecnologia per tal d’agilitzar-los, persistir la informació, accedir-hi des de qualsevol lloc…
  3. ORGANITZACIÓ: Els serveis formen part de la UPC que està lligada a unes lleis i reglaments i a unes necessitats d’eficiència i eficàcia entre d’altres.

La intersecció d’aquests 3 factors, és on hi haurà el màxim de valor per a l’usuari estudiantat i societat, organització i aprofitament de la tecnologia:

El valor de l'SMART UNIVERCITY s'obté de la intersecció de les necessitats de l'usuari, organització i l'aprofitament de la tecnologia.
El valor de l’SMART UNIVERCITY s’obté de la intersecció de les necessitats de l’usuari, organització i l’aprofitament de la tecnologia.

La SMART UNIVERCITY pren les decisions de forma intel·ligent (smart) a tots els nivells de l’organització que comperteixen la visió de donar valor a l’usuari.

La UPC és com un gran cervell (vora 5.000 treballadors) on cada individu aporta a la xarxa neuronal des de la seva individualitat (coneixement, habilitats, marc d’influència). Aquesta xarxa neuronal acaba oferint valor a l’usuari perquè cadascun dels seus membres està aliniat en quin és aquest valor.

Per tal d’oferir un valor màxim a l’usuari, cal nudridr i empoderar als individus i equips d’aquest cervell. En concret, cal treballar:

  • Formació per augmentar les habilitats dels individuos així com el seu coneixement per poder prendre bones decisions.
  • Treball col·laboratiu per tal de co-crear millores als serveis.
  • Deixar traça del que fem perquè així d’altres puguin nudrir-se del nostre coneixement.
  • Comunicació interna que expliqui bé les decisions preses i per quina raó.
  • Delegar la presa de decisions en equips de treball transversals per tal d’empoderar-los.